Kamer van koophandel:
Ingeschreven in het Ledenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Brabant, kantoor Boxmeer, onder nummer 40217078. Alle leden van het Federatiebestuur zijn in het register ingeschreven met vertegenwoordigings-bevoegdheid van het gehele bestuur, zoals in het Nieuw Burgerlijk Wetboek 1992 is bepaald.

Bankrelatie:
t.n.v. “Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden”.
IBAN: NL62RABO0134522613 – BIC: RABONL2U