Het dagelijks bestuur

Mark Pijnenburg, Ted Hegeman, Annie Maas

Ted Hegeman
Ted HegemanVoorzitter
Woonplaats: Aarle-Rixtel

Gilde: Sint Catharina Helmond

Bezigheden: Voorzitter stichting Geloof, Hoop en Liefde (kasteel Croy). Voorzitter Harmonie De Goede Hoop Aarle-Rixtel

Hobby’s: Trombone, Oldtimer(MG), Motor (H-D)

Annie Maas
Annie MaasSecretaris
Woonplaats: Den Dungen

Gilde: Sint Catharina Den Dungen

Bezigheden: Secretaris/vicevoorzitter/schutter/ penningmeester gilde Sint Catharina Den Dungen, secretaris sportvereniging “Naar Hartelust”, reisleider BrabantZorgReizen, voorzitter Kring Dommelgroep.

Hobby’s: Kleinkinderen, gilde, diversen

Mark Pijnenburg
Mark PijnenburgPenningmeester
Woonplaats: Berkel Enschot

Gilde: Sint Antonius Sint Sebastiaan Udenhout

Bezigheden: Penningmeester Dorpsraad Udenhout, Penningmeester Stichting Welzijn Ouderen Udenhout, Bestuurslid, Biljartvereniging het Vaartje in Dongen Vaart

Hobby’s: Biljarten

Portefeuillehouders:

Dré Bemelmans
Dré BemelmansP.R. en communicatie
Woonplaats: Nuenen

Gilde: Sint Antoniusschut Eeneind-Opwetten

Bezigheden: Hoofdman Sint Antoniusschut Eeneind-Opwetten, Vicevoorzitter Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland.

Hobby’s: Schieten (geweer), motorrijden.

Jan Oerlemans
Jan OerlemansMens en Organisatie
Mens en Organisatie: Jan Oerlemans

Woonplaats: Best

Gilde: St. Odulphus Best

Bezigheden: voorzitter/coördinator Blaasorkest DFB, Lid SAT-commissie St. Odulphus, Voorzitter SAT-Commissie Kring Kwartier van Oirschot, Lid Federatieve SAT-commissie

Hobby’s: Tenorhoorn Seniorenkapel Best, Tuba blaasorkest DFB, Natuurgids IVN-Best.

Johan Bax
Johan BaxVTBSS
Geboortedatum: 4 september 1979

Woonplaats: Leende

Gilde: Sint-Jan Baptista Leenderstrijp

Bezigheden:
Vendelier/vaandrig/schutter bij het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp
Plv.-districtsraadsheer Oost Kring Kempenland
Lid Vendelcommissie Kring Kempenland
Lid Commissio Mixta Kerk – Gildewezen
Eigenaar administratiekantoor en mede-eigenaar camping
Voorzitter Vereniging Vrienden van de Sint Janschool
Voorzitter St.-Jan Coöperatieve Verbruiksvereniging U.A.
Voorzitter Recreatief Heeze-Leende

Hobby’s:
Gilde
Historie Leende en Leenderstrijp
Toneelspelen en souffleren bij Toneelvereniging Kunst Na Arbeid Leende
Carnaval

Wim Hendrickx
Wim HendrickxSchieten met Boog en Geweer
Woonplaats: Gilze

Gilde: Sint Ambrosiusgilde Gilze

Bezigheden: Kabeltelevisiebranche, meetrobot glasvezelverbindingen en toegangs- en kastbewaking datanetwerken en waterleidingbedrijven.

Hobby’s: Deken-schrijver Sint Ambrosiusgilde, voorzitter van Kring Baronie en Markiezaat, restauratie Citroën Traction Avant uit 1952.

Niet uitvoerende bestuurders:

Rob Weijtmans
Rob Weijtmans
Woonplaats: Udenhout

Gilde: Sint Joris Udenhout

Bezigheden: Voorzitter kring Maasland, Dekenschrijver Gilde Sint Joris, bestuurslid KCS Maasland, Penningmeester Bond Udenhout en Omstreken, Penningmeester Genootschap van Udenhoutse Broeders.

Hobby’s: Het gilde, geschiedenis.

Jan van Gelooven
Jan van Gelooven
Geboortedatum: 3 november 1950

Woonplaats: Tilburg

Gilde: Sint Dionysius, Tilburg

Bezigheden:
Toeziend deken gilde Sint Dionysius, secretaris gezamenlijk overleg gilden Tilburg Stad, vertrouwenspersoon Kring Kwartier van OIrschot, koster klooster zusters van Liefde in Tilburg, lid van de cliëntenraad Huize Mater Misericordiae in Tilburg, tot de start van de NBFS2.0 was ik lid van de Club van Vier.

Hobby’s:
Geschiedenis
Spaanse cultuur
lezen
vakantie
(waarnemend) Sint Nicolaas

Andere werkwijze
In het nieuwe bestuur (de Federatieraad) zitten naast de voorzitter, de secretaris en de penningmeester bestuursleden op basis van hun kennis over een bepaalde portefeuille. De portefeuillehouders laten zich adviseren door de bestaande technische commissies. Op die manier hebben die technische commissies invloed en indirect zeggenschap in de Federatieraad.

Naast deze uitvoerende bestuurders zijn er ook twee niet- uitvoerende bestuursleden. Namens de Algemene Vergadering nemen zij actief deel aan de vergaderingen van de Federatieraad.

De bestuursleden nemen gezamenlijke besluiten na toetsing van voorstellen. De Federatieraad legt elk jaar aan de Algemene Leden Vergadering verantwoording af over hun werkzaamheden.

Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement
Vanwege deze veranderingen moesten de statuten en het huishoudelijk reglement worden aangepast. Het concept voor de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijke reglement zijn door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. De akte met de nieuwe statuten is op 12 oktober 2022 gepasseerd bij de notaris.

Het Federatiebestuur heeft maandelijks overleg.

Bij hun afscheid als respectievelijk secretaris en voorzitter van de NBFS zijn Ton de Brouwer en Jos Verbeeten beiden benoemd tot ‘Opperdeken van de NBFS’. Zij hebben een adviserende rol.

Federatiebestuur
In de algemene ledenvergadering van oktober 2022 zijn de nieuwe bestuursleden van onze Federatie officieel benoemd. De wens om te vernieuwen was enkele jaren geleden door de Brabantse gilden uitgesproken. De statuten, het huishoudelijk reglement en de organisatiestructuur van de Federatie dateren immers uit de jaren dertig van de vorige eeuw en voldoen heden ten dage niet meer. Het moest anders.

Voorbereidingscommissie
De “Club van 4” is de naam van de vier bestuursleden van de NBFS die met deze opdracht aan de slag zijn gegaan. Dat waren: Henk de Hair (toen nog) voorzitter Kring Peelland; Rob Weijtmans vicevoorzitter Kring Maasland, Jan van Gelooven secretaris Kwartier van Oirschot en Roeland van Hooff, voorzitter van Kring Kempenland.

Uitgangspunten
De club van 4 heeft bij hun aanpak een aantal uitgangspunten gehanteerd. Zo staat het behoud en de uitbreiding van het Brabants cultuurgoed voorop. Gilden maken deel uit van het DNA van Brabant zoals het worstenbroodje en de Brabantse gemoedelijkheid. We mogen, nee moeten trots zijn op onze identiteit. We moeten onze lokale tradities koesteren en passend maken in deze tijd van globalisering. Alleen kunnen wij het Brabants gildewezen niet in stand houden, maar door het uitwisselen van ideeën kunnen wij méér, zeker omdat we een hele belangrijke bindende factor hebben, onze: BROEDERSCHAP

Andere structuur
De vorige NBFS was hoofdzakelijk top-down gericht. Dat paste ook prima in de tijd dat de NBFS werd opgericht in de jaren dertig van de vorige eeuw. De nieuwe NBFS zal zowel top-down al bottom-up georganiseerd worden. Tweerichtingsverkeer dus. Daarbij hebben gilden de mogelijkheid zich rechtstreeks tot de NBFS te wenden met vragen van algemene aard. Ze moeten dan zorgen dat hun Kringbestuur hiervan op de hoogte is zodat men ook daar weet wat er speelt.

We kunnen zelf het wiel wel uitvinden maar we kunnen ook gebruik maken van de expertise van andere gilden. De nieuwe NBFS kan en moet daarin -als overkoepelende organisatie- een centrale rol gaan spelen. Maar daar dient zich het eerste en belangrijkste probleem voor een ‘gemiddelde’ gildebroeder en -zuster al aan. Immers wie kent de Federatie en weet wat daar gebeurt en besloten wordt?

De nieuwe NBFS moet voor alle Brabantse gilden en Kringen een servicebureau worden dat gemakkelijk en laagdrempelig te benaderen is. Het moet transparant werken als een echte overkoepelende organisatie. Het NBFS bureau gaat bijvoorbeeld bemiddelen bij het uitwisselen van kennis en informatie. Verzorgt opleidingen: vendelen, trommen, bazuinblazen, maar ook het opleiden voor bestuursfuncties etc.

Verder komt er een ‘gegevensbank’ waaruit Kringen en gilden informatie en ervaringen kunnen putten die voor hen van belang kan zijn om beter te functioneren. Verder moet het een aanspreekpunt worden voor derden, zoals de provincie, het bisdom en de EGS. En las but not least moet de nieuwe NBFS zorgen voor meer naamsbekendheid van het gildewezen als geheel en onderdeel van het DNA van Brabant. Goede public relations dus.