Kring Kempenland

De Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland heeft geen eigen website. Het secretariaat is te bereiken via mailadres secretariskringkempenland@gmail.com

Kring Kempenland heeft 52 aangesloten gilden. Als enige Kring binnen de NBFS is deze Kring opgedeeld in districten, die elk hun eigen inbreng hebben binnen de Kring.

District Centrum, 10 gilden

District Noord, 8 gilden

District Oost, 9 gilden

District Zuid, 13 gilden

District West, 12 gilden