Auteursrecht

Deze website van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan een gedeelte van de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding van derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Het is verboden om een gedeelte van de inhoud van de site te gebruiken voor onrechtelijke, bedreigende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, of andere illegale doeleinden.

Voor alle pagina’s op deze website geldt het copyright van de ontwerper en de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden

De Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden,1 oktober 2023