De Gildetrom

Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift ‘De Gildetrom’ uit over het wel en wee van de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ook activiteiten in verband met de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden worden onder de aandacht gebracht.

Concessie voor de uitgave van het blad is verleend door de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).

Meer informatie vindt u op de website van De Gildetrom.

www.degildetrom.nl

EGS

De Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden (EGS) is de overkoepelende organisatie van ongeveer 2.800 schutterijen, schuttersgilden en -broederschappen in twaalf landen. Dat zijn; Nederland, België, Duitsland, Zweden, Zwitserland, Liechtenstein, Italië, Oostenrijk, Polen, Oekraïne, Tsjechië en Kroatië. In totaal zijn dat bijna een miljoen Europese schutters!

Na de val van ‘de muur’ zijn met name in Polen maar ook in Tsjechië, Kroatië en Oekraïne weer veel schutterijen actief geworden.

De EGS werd in 1955 opgericht. Het eerste Europees schutterstreffen werd in 1963 gehouden.

Eens in de drie jaar is die kleurrijke diversiteit van het schutterswezen te zien tijdens het Europees Schutterstreffen. Na Deinze (België) staat in 2024 Mondsee in Oostenrijk op het programma.

Meer informatie, adressen en wetenswaardigheden over de EGS vindt u via onderstaande link.

www.e-g-s.eu

Stichting Beheer Gildeattributen

Het doel van deze stichting is het beheren, bewaren, onderhouden en het voorkomen van teloorgang van gildeattributen.

Belanghebbenden zijn:

  • Gilden die hun activiteiten gaan staken.
  • Organisaties die reeds bezittingen van slapende gilden bewaren.

Werkwijze:
De Stichting Beheer Gildeattributen zorgt ervoor dat via een beheerverklaring het culturele erfgoed wordt overgedragen aan de Stichting voor Outer en Heerd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking tussen de beide stichtingen en het betreffende gilde. De Stichting voor Outer en Heerd zorgt voor het beheer van het erfgoed op een beveiligde locatie, die geschikt is voor het bewaren van deze goederen.

Indien het gilde weer actief wordt, kan het gilde de goederen die het in bewaring heeft gegeven aan de beheerstichting, weer terugvragen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een vertegenwoordiger per Kring

Neem voor vragen, hulp of advies contact op met het secretariaat via secretariaat.sbg@outlook.com of de vertegenwoordiger van uw kring.

KNTS

De Koepel Nederlandse Traditionele Schutters (KNTS) is sinds 2015 de officiële koepelorganisatie voor verenigingen die traditioneel met het geweer schieten. Dat zijn de Brabantse gilden, de Limburgse gilden en schutterijen, de Gelderse schutterijen en een aantal scherpschuttersverenigingen.

De KNTS heeft tot doel de belangen van de traditioneel schietende verenigingen en haar schutters te behartigen. Hiermee trachten wij te bereiken dat de aangesloten verenigingen tot in lengte van dagen het traditionele schieten en hun tradities, zoals o.a. het Koningschieten of het vogelschieten, kunnen blijven uitoefenen.

De KNTS is als erkende landelijke organisatie voor het traditionele schieten gesprekspartner voor rijks-, provinciale- en gemeentelijke overheden. De bestuursleden onderhouden contacten met de ambtenaren van de regionale afdelingen handhaving bijzondere wetten.

Meer informatie vindt u op de website van de KNTS www.knts.nl

GSF

Schuttersnet is het informatie- en ontmoetingscentrum voor Gelderse Schutterijen en schuttersgilden. Schuttersnet is een initiatief van de Gelderse schuttersfederatie en schutterijen St. Hubertus. Dit is een organisatie die Schuttersgilden en Schutterijen in Gelderland ondersteunt en versterkt. 

OLS

Het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS), is een jaarlijks festijn waarbij vrijwel qlle schutterijen uit Belgisch en Nederlands Limburg samenkomen. Als er wordt gesproken over ‘de’ OLS, dan bedoelt men de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. Als men spreekt over ‘het’ OLS, dan bedoelt men het Oud-Limburgs-Schuttersfeest.
https://www.olsfederatie.com