Jos Verbeeten

Federatieve onderscheidingen
Bijzondere onderscheiding voor oud-voorzitter Jos Verbeeten

Tijdens de Federatiedag werden zes gildebroeders en één gildezuster onderscheiden vanwege hun grote verdiensten voor de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Na een persoonlijke toespraak had voorzitter Ted Hegeman voor ieder van hen een bijbehorende federatieve onderscheiding en een bos bloemen.

Het zilveren schild van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden is toegekend aan:

Groepsfoto vlnr. Gerry van der Schoot, Jan Rovers, Bert van der Staak, Gerard Gorselink, Harrie van Nunen en Hetty Verhoeven. Fotografie: F. Vliegen

Bert van der Staak
Bert van der Staak was vanuit zijn functie van kringvoorzitter en afgevaardigde van Kring Kwartier Van Oirschot van 2014 tot oktober 2022 lid in het bestuur van de NBFS. Bert is lid van Commissio Mixta en het Inter-Federatief-Overleg (IFO Federaties Gelderland, Limburg en Brabant).
Naast zijn lidmaatschap van het gilde Sint Odulphus heeft Bert veel andere maatschappelijke verdiensten. Deze variëren van voorzitter van de harmonie tot voorzitter van de buurtvereniging tot de carnavalsfederatie.

Gerry van der Schoot
Gerry van der Schoot heeft een flinke staat van dienst voor het verenigingsleven in Nuland. “De Guld” is hem met de paplepel ingegoten. Vanaf zijn achtste is Gerry al tamboer bij Gilde St. Antonius Abt. Van 1999 tot 2006 was hij secretaris en daarna werd hij Hoofdman. Als kringsecretaris van Maasland maakte Gerry tot oktober 2022 deel uit van het federatiebestuur van de NBFS. Voor zijn andere maatschappelijke verdiensten, onder andere het Nulandse carnaval, kreeg hij al eerder een Koninklijke Onderscheiding.

Gerard Gorselink
Gerard Gorselink vierde onlangs zijn 25 jaar lidmaatschap bij het Heilig Kruisgilde in Gerwen. Gerard woont al lang in Brabant maar nog altijd trots op zijn Gelderse “roots”. Als secretaris van Kring Kempenland was Gerard bestuurslid van de NBFS van 2013 tot 2022. Sinds kort is hij -namens de NBFS- een van de afgevaardigden in het Inter Federatief Overleg en afgevaardigde naar het EGS.  Tevens is Gerard  verbonden aan de Ridderorde van Sebastianus. Dit is een ridderorde van de EGS, geen orde van verdiensten, maar dragers van die orde hebben als doel goede dingen te doen.

Hetty Verhoeven
Hetty Verhoeven was lange tijd secretaris en nu lid van het Sint Jorisgilde in Geffen. Zij heeft daarnaast grote verdiensten voor ons magazine De Gildetrom. Ruim 10 jaar was zij kringredacteur. In deze functie heeft ze  vaak over uiteenlopende onderwerpen geschreven. Met groot enthousiasme, gedrevenheid en kunde heeft zij de kopij behandeld die namens kring Maasland werd aangeleverd. Ook heeft zij tijdens een langere periode van afwezigheid van de hoofdredacteur in deze functie waargenomen.  

Jan Rovers
Jan Rovers is in 1988 lid geworden van de NBFS Schietcommissie, sectie geweer. In maart van dit jaar heeft Jan aangegeven dat hij stopt. Hij is dus 35 jaar actief geweest voor deze commissie. Zijn mede-commissieleden, die de onderscheiding hebben aangevraagd, prijzen Jan om het feit dat hij altijd nauw betrokken was bij alles wat er bij het commissiewerk komt kijken. Of het nu om een wedstrijd ging of om een vergadering, hij zette zich met hart en ziel in om alles tot een goed einde te brengen. Daarbij was Jan ook niet schuw om zijn mening te geven. Jan was een graag geziene gast in deze commissie

Harrie van Nunen
Harrie van Nunen is lid van het gilde Onze Lieve Vrouwe Broederschap te Oirschot. Harrie werd als 12 jarige lid van het gilde en heeft zich in korte tijd het vendelen eigen gemaakt. Jarenlang was hij vendelinstructeur voor de gilden in de omgeving van Oirschot. Harrie maakt al 40 jaar deel uit van de kringvendelcommissie, de laatste 10 jaar als vendelleider en voorzitter. Vanuit deze hoedanigheid maakte Harrie deel uit van de federatieve vendelcommissie. Al ruim 40 jaar is Harry een gewaardeerd jurylid tijdens vendelwedstrijden. Zijn altijd positieve inbreng wordt erg op prijs gesteld.

Jos Verbeeten, Opperdeken van de NBFS. Fotografie: F. Vliegen

Bijzondere onderscheiding voor Jos Verbeeten

Als laatste van de te huldigen verdienstelijke personen kwam oudvoorzitter Jos Verbeeten aan de beurt. Jos was van 2005 tot en met 2022 voorzitter van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Toen hij met deze functie begon was hij nog burgemeester van de gemeente Sint Anthonis. Na zijn afscheid als burgemeester in 2009 bleef Jos actief op maatschappelijk vlak. Zo is hij hoofdman van het St. Antoniusgilde en dirigent van het lokale kerkkoor. Verder had en heeft hij verschillende bestuursfuncties op cultureel en sociaal en maatschappelijk gebied. Jos is, namens NBFS, deelnemer aan het Inter Federatief Overleg en vicevoorzitter van de EGS.

In de regeling voor het toekennen van federatieve onderscheidingen staat onder andere: Personen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het gildewezen in brede zin en met extra federatieve uitstraling, komen in aanmerking voor het Medaillon van de NBFS, met hieraan verbonden het predicaat “Opperdeken van de NBFS”.

’Jos jij voldoet op alle punten aan deze criteria en wij hebben dan ook besloten deze bijzondere onderscheiding aan jou toe te kennen’ sprak voorzitter Ted Hegeman.

Als ‘kers op de taart’ werd er als dank nog een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt lied voor Jos Verbeeten gezongen.

Fotografie: F. Vliegen

Fotografie: F. Vliegen

Fotografie: F. Vliegen

Fotografie: F. Vliegen