Gebruikersverklaring

De Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen.

Toch kan de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden dan ook geen rechten worden ontleend.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd.

De Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt.

De Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden of met de onmogelijkheid deze te gebruiken.

De Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten.