Bij veel gildebroeders en -zusters van de NBFS is het Vadecum bekend in zijn vorige, gedrukte vorm.
Het kleine handzame boekje is gedurende de afgelopen decennia door vele handen gegaan.
Ieder jaar weer wist de Federatiesecretaris met veel inspanningen er telkens een aangepaste vorm van uit te brengen. Echter, men diende er zich wel van bewust te zijn dat het boekje een momentopname was. Immers, zodra het boekje was uitgegeven, was het in principe al weer verouderd.

Maar ook de Brabantse gilden zaten niet stil en keken (en kijken nog steeds) vol vertrouwen naar de toekomst.
Dat bleek wel uit het feit dat het Vademecum verschillende jaren in digitale vorm is verschenen.

Na de recente invoering van de nieuwe Europese wet op de privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), was de NBFS genoodzaakt om deze digitale vorm niet meer integraal op deze website te publiceren. Immers, ook de NBFS respecteert de (nieuwe) rechten van ieder persoon.

De NBFS bekijkt op dit moment hoe zij met deze, toch wel ingeburgerde overzichtslijst, op de juiste wijze kan en mag omgaan. U wordt via deze pagina hierover verder geïnformeerd zodra nieuwe informatie beschikbaar is.

Voor meer informatie betreffende de AVG en wat de NBFS daarin voor u als gilde kan betekenen, verwijzen wij u graag naar de betreffende pagina.